select ID_mailEvid, meDatum , meChimpLink from feed_mailevid where if(CHAR_LENGTH(meIssuuSadrzaj)>5, meIssuuSadrzaj LIKE '%Cetingrad,%', meTekst LIKE '%Cetingrad:%') order by meDatum DESC Lokalna Hrvatska - Cetingrad -->
linkovi
Projekt podržali
CETINGRAD GRBMjesto - ime - pojam
Cetingrad je maleno mjesto u središnjem djelu Kordunske regije, udaljeno dvadesetak kilometara sjeveroistočno od Slunja a svega nekoliko kilometara od bosanske granice. Nastao je na temeljima srednjevjekovnog naselja Vrčkovići koje je već 1082 g. dobilo crkvu "Marijina uznesenja". Za turskih vremena naselje se je zvalo Kekić selo a po oslobođenju od Turaka dobiva ime po avstrijskom generalu Vališ selo. Sadašnje ime Cetingrad nosi jedva stotinjak godina. Pored imena to naselje i svoju povijest duguje 4 km udaljenim ruševinama starog grada Cetina čiju povijesnu ulogu poznaju samo malobrojni poznavaoci srednjevjekovne hrvatske povijesti. Grad Cetin bio je nekada jako utvrđenje opasano sa dvostrukim 18 m visokim obrambenim bedemima opremljenim sa kulama i osmatračnicama. U naselju je bio velik franjevački samostan i crkva sv. Mirka. Naselje je napajano sa vodom sa Kloštarskog vrela neposredno pod cetinskim zidinama.
Cetin se nalazi na granici geološko različitih pokrajina, jugozapadna strana u pravcu Slunja i Rakovice je kamenit i kraški teren, tipičan lički krajolik. Sjevernoistočna strana je nisko i valovito zemljište sa pitomim brežuljcima i bez kamena. Zelene šume i bujne livade sa mnoštvom potočića i izvora podsjećaju na tipične pejsaže hrvatskog Zagorja. U neposrednoj blizini Cetina nalazila se je regionalna granica srednjevjekovne Hrvatske, tako je Cetin pripadao panonskoj hrvatskoj kraljevini Slavoniji i Zagrebačkoj biskupiji dok su susjedna mjesta Slunj, Rakovica i ostali krajevi pripadali dalmatinskoj Hrvatskoj i Krbavskoj biskupiji.

Općina Cetingrad nalazi se u središnjem djelu Hrvatske u Karlovačkoj županiji. Graniči sa općinama Topusko, Vojnić, Slunj, Rakovica i sa općinom Velika Kladuša u Bosni i Hercegovini. Centar općine je mjesto Cetingrad, koje je nastalo u blizini srednjevjekovne tvrđave Cetin. Od Slunja i Plitvičke ceste udaljeno je oko 20 km. U Domovinskom ratu Cetingrad je potpuno razoren a poslije rata uspješno obnovljen. U centru grada nalazi se Trg hrvatskih branitelja, spomenik poginulim hrvatskim braniteljima i crkva Uznesenja bl. djevice Marije sa župnim uredom. Uz cestu, koja vodi od crkve prema groblju nalazi se sajmište, na kojem se svake godine na dan Sv. Josipa održava tradicionalni godišnji sajam. Osim sajma glavni događaji u Cetingradu su zborovi na blagdan Sv. Petra i Pavla, na Veliku Gospu i Dan općine, koji se slavi 7. kolovoza na dan oslobođenja Cetingrada u redarstvenoj akciji Oluja 1995 godine.Najveća znamenitost Cetingrada su ruševine staroga grada Cetina, srednjevjekovne tvrđave, koja se nalazi nekoliko kilometara južno od Cetingrada i po kojoj je mjesto dobilo ime. U srednjem vijeku bila je u posjedu Frankopana. 1. siječnja 1527 god. na Cetinu je održan Cetinski sabor, na kojem je hrvatsko plemstvo izabralo austrijskog nadvojvodu Ferdinanda I za hrvatskog kralja. U turskim ratovima tvrđava je više puta razarana i popravljana. 1790 god. oslobođena je od Turaka. S prestankom turske opasnosti Cetin je napušten. U blizini ruševina nalazi se i Kloštarsko vrelo i arheološki lokalitet Crkvina. Sa uzvišice iznad Cetina pruža se lijep pogled na stari grad i Cetingrad, Veliku Kladušu i obronke Petrove gore.
Cetingrad se nalazi na niskom i valovitom terenu pokrivenim šumom i oranicama. U općini, koja se svrstava u rijetko naseljena područja, nalazi se 36 naselja od kojih su najveća Pašin Potok, Bogovolja, Komesarac, Tatar Varoš, Grabarska, Batnoga, Ponor i Maljevac. U Maljevcu se nalazi međunarodni granični prijelaz sa Bosnom i Hercegovinom na cesti Karlovac - Vojnić - Velika Kladuša a u Bogovolji malogranični prijelaz. Općina spada pod područja pod posebnom državnom skrbi. Glavne gospodarske djelatnosti su poljoprivreda te malo i srednje poduzetništvo. Kraj je poznat po proizvodnji mlijeka i sira te uzgoju krava, koza, ovaca i gljiva. Osim poljoprivrede razvijena je i obrada drveta, prijevozničke usluge, trgovina i ugostiteljstvo. Lijepa priroda nudi dobre uvjete za razvoj lovnog i seoskog turizma.
...
Web: http://www.cetingrad.com.hr/
Email Cetingrad  
  RSS Cetingrad  RSS
© Svi materijali na ovom webu, izgled, i koncept su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Prijenos dozvoljen isključivo uz naznaku 'kako prenosi Lokalna Hrvatska' / * statistički podaci korišteni iz biltena Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr) / ** vremenska prognoza se preuzima direktno sa stranica Državnog Hidrometeorološkog zavoda hrvatske (www.dhmz.hr ) / *** vijesti JLS se preuzimaju sukladno Ugovoru Lokalne Hrvatske i pojedinih JLSa o sudjelovanju u projektu, autorsko pravo pripada pojedinim autorima / izdavač: Udruga Lokalna Hrvatska / oblikovanje: Davor Bačić / programiranje: Željko Erceg / projekt pokrenut MMIX / aktualni dizajn MMXIII/2013